Libra

Vini re: edhe pse shumë nga këto përkthime janë të disponueshme për t’u shkarkuar falas ato janë materiale të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe duhet të merrni leje për çdo lloj shpërndarjeje të shtypur apo në internet përveçse të citoni burimin. Ju lutemi kontaktoni 9Marks në adresën permissions@9marks.org për të marrë autorizim për shtypjen apo shpërndarjen e këtyre materialeve.

Më poshtë gjenden materialet e përkthyera në Shqip. Shtypni mbi kapakun e librit për më tepër hollësi.

 

Rizbulo Kishën

Pse është thelbësor trupi i krishtit

Collin Hansen & Jonathan Leeman

Përmes referencave biblike dhe historive personale, ata u tregojnë lexuesve synimin e vërtetë të Perëndisë për të mbledhurit bashkë: për t’i forcuar anëtarët nga ana frymërore si individë dhe si trupi i Krishtit. Në një epokë kur njerëzit kalojnë shumë kollaj nga një kishë te tjetra dhe mund të ndjekin shërbesat që transmetohen drejtpërdrejt, zbulo sërish pse e ardhmja e kishës varet nga besimtarë, të cilët mblidhen rregullisht si familja e Perëndisë.

 

Ungilli

Si e portretizon kisha bukurinë e Krishtit

Raymond Ortlund

SI E PORTRETIZON KISHA BUKURINË E KRISHTIT?

Ungjilli është një mesazh teologjik. Ky mesazh krijon gjithashtu bukurinë njerëzore—marrëdhënie të bukura në kishat tona, duke e bërë të dukshme lavdinë e Krishtit përpara botës sot.

Në këtë libër shumë të përshtatshëm për kohën tonë, pastor Ray Ortlund shtron çështjen se doktrina e ungjillit krijon kulturën e ungjillit. Në shumë prej kishave tona mungon pikërisht bukuria e një kulture ungjilli. Kur ungjilli lejohet të ushtrojë fuqinë e tij të plotë, një kishë shkëlqen me lavdinë e Krishtit.

 

Nëntë Shenja të një Kishe të Shëndetshme

Mark Dever

Në ditët e sotme, shumë libra që janë në qarkullim dhe shumë folës po pohojnë që pothuajse çdo atribut i mundshëm, stil adhurimi, program kompjuteri, libër, qendër, zëri, seminar, shërbesë, program edukimi, grup, filozofi, metodë, doktrinë, virtyt, përvojë shpirtërore, projekt vendesh parkimi, apo strukturë menaxhimi e përfytyrueshme, është çelësi drejt një kishe të suksesshme. Kush ka të drejtë? Si mund ta dish nëse një kishë është e shëndetshme? Çfarë mund të bësh për të inkurajuar rritjen biblike të vazhdueshme, e cila lavdëron Perëndinë?

 

ÇFARË ËSHTË ANËTARI I SHËNDETSHËM I KISHËS?

Thabiti M. Anyabwile

Në një epokë kur të krishterët, në përgjithësi, duken të pështje-lluar se ç’lloj komuniteti duhet të jetë kisha, këtu kemi një doracak të dobishëm që përvijon përparësitë e vërteta biblike të kishës, sidomos në aspektin e anëtarëve të kishës si individë.

John MacArthur, president, Grace to You

Duke pasur parasysh gjendjen e kaq shumë prej kishave tona sot, ky libër mbërrin në çastin e duhur.

R. Albert Mohler, Jr., president, The Southern Baptist Theological Seminary

Ky libër paraqet një fokus të shkëlqyer dhe tejet të nevojshëm tek anëtari i kishës si individ. Të gjithë mund të përfitojmë nga ky libër i mprehtë.

R. C. Sproul, kryetar dhe president, Ligonier Ministriers; pastor kryesor i predikimit dhe mësimdhënies, Saint Andrews Chapel, Sanford, Florida

 

Kisha në vende të vështira

Si u sjell jetë kisha lokale të varfërve dhe nevojtarëve

Mez McConnell dhe Mike McKinley

Është e pamundur që të zbutet varfëria, në kuptimin e saj të plotë, jashtë Kishës lokale dhe në mungesë të saj.

Vitet e fundit, të krishterët kanë shfaqur një angazhim më të shtuar ndaj ndihmës për të varfrit. Mirëpo, ky interes i përtërirë në lehtësimin e varfërisë është i destinuar të dështojë nëse nuk i ka themelet në kishën lokale, e cila është mjeti i caktuar prej Perëndisë për t’i sjellë të shtypurit në një marrëdhënie transformuese me Veten e Tij. Duke theksuar përparësinë e Ungjillit, Mez McConnell dhe Mike McKinley, që të dy pastorë me shërbesa të frytshme mes të varfërve, ofrojnë një udhërrëfyes biblik dhe strategji praktike për mbjelljen, rijetësimin dhe rritjen e kishave besnike në vende të vështira, të cilat gjenden në vendet tona dhe anembanë botës.
*Posted Amazon links are paid links.