Bërja e dishepujve është krishterim normal

Nga Erik Raymond | 12.17.2021

Cila është puna juaj si i krishterë? Nëse Perëndia do t`ju jepte një përshkrim pune për jetën e krishterë, çfarë do të shkruante në të? Në thelb të punës së të krishterit është detyra e dishepullimit. Këtë gjë e lexojmë qartë në fjalët e Zotit tonë para se të ngjitej në qiell: Pastaj Jezusi u […]