Ungjillëzim: Ta mësosh Ungjillin me qëllim për të bindur

Nga J. Mack Stiles | 06.05.2023

Si ta kuptojmë kur po ndodh ungjillëzimi? Epo, përgjigjja varet nga përkufizimi që i japim atij. Përkufizimi i ungjillëzimit në mënyrë biblike na ndihmon ta vendosim atë në një linjë me Shkrimin. Nëse nuk e kemi kuptuar mirë ungjillëzimin, ndoshta nuk po ungjillëzojmë fare. Për shembull, një shtëpiake që takohet me një mikeshë për një […]